خدمات سفارش گیری و جمع آوری مطالبات

ارتباط موثر و مداوم با مشتریان و به ویژه فروشگاههای مدرن و زنجیره ای، با توجه به رشد روز افزون این نوع فروشگاهها از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو شرکت کیلا آمادگی دارد تا در ضمن ارائه سایر خدمات، سفارش گیری به صورت منظم و سرکشی به این نوع مشتریان جهت جمع آوری مطالبات شرکای تجاری را انجام دهد.

فهرست