خدمات لجستیک مدرن

تیم فروش صاحب کالا بهترین گزینه برای فروش به فروشگاه های مدرن است. از آنجا که انبارش و توزیع به موقع کالا که نیاز به سرمایه گذاری و تخصص بالا دارد بزرگترین دغدغه صاحب کالا محسوب میشود برون سپاری این موارد ارزش افزوده زیادی خواهد داشت. ما متخصص ارائه خدمات لجستیک در کانال مدرن هستیم:
– تجربه های موفق ما در فروش و توزیع به فروشگاه های مدرن بیشمار هستند.
– ۱۳ انبار با بیش از ۲۵،۰۰۰ متر مربع زیربنا با استاندارد های صنعت غذا، مجهز به زنجیره خنک، آماده انبارش انواع کالاها می باشند.
– ناوگان حمل و نقل بین شهری که با فواصل زمانی کوتاه به صورت منظم کالاها را بین انبارها جابجا میکند.
– تحویل کالا مطابق با SLA فروشگاه های مدرن در تمامی سطح کشور.
– ۲۶۰ نفر پرسنل آموزش دیده، شامل توزیع کنندگان، رانندگان، انبار دارها مدیران لجستیک شعب و کارشناسان و مدیران ارائه خدمات لجستیک و زنجیره تأمین، آماده ارائه خدمات به صاحبان کالا هستند. شاخص های عملکردی این تیم برروی کیفیت ارائه خدمات لجستیک تنظیم شده است.
– اجرای توافقنامه ارائه خدمات لجستیک (Service Level Agreement) با صاحب کالا متضمن تعالی کیفیت خدمات ارائه شده اطمینان می باشد.
– تدوین و اجرای دستورالعمل ها و روش های اجرایی، بر پایه ۲۰ سال تجربه توزیع بهره وری فرآیندهای لجستیک و ثبات کیفیت خدمات به ارمغان آورده.
– گزارش های تحلیلی و داشبوردهای مدیریتی به ما و صاحب کالا در مسیر بهبود مستمر یاری میرساند.

در قراردهای ارائه خدمات لجستیک (Third Party Logistics یا ۳PL) خدمات زیر به صاحبان کالا ارائه می شود:
– کالا بصورت امانی در شرایط استاندارد در انبارهای کیلا نگهداری می شود
– صاحب کالا با کمک گزارش های به روز نرم افزار کیلا مدیریت و کنترل موجودی را بر عهده می گیرد
– شرکت کیلا سفارشات فروش صاحب کالا را در قالب مسیربندی مشخص و زمانبندی تعیین شده توزیع میکند
– رسید تحویل کالا از فروشگاه اخذ شده و برای صاحب کالا ارسال می گردد

فهرست