تیم ما

علی مرزبان

علی مرزبان

مدیرعامل
المیرا شهبازی

المیرا شهبازی

معاون مالی
حامد سعادتی

حامد سعادتی

معاون اجرایی
سحر ضیایی

سحر ضیایی

مدیر ارشد منابع انسانی
ارسلان صفری

ارسلان صفری

مدیر ارشد توسعه کسب و کار
-

-

مدیر سیستم‌های مدیریتی
حامد شافعیان

حامد شافعیان

مدیر توسعه کسب و کار هیبرید
علی گوهرپیام

علی گوهرپیام

مدیر فناوری اطلاعات
دانش طباطبایی

دانش طباطبایی

مدیر عملیات و لجستیک