خدمات ۳PL/4PL فروشگاه های مدرن (زنجیره ای)

خدمات لجستیک فروشگاه های زنجیره ای از طریق تیم فروش صاحب کالا انجام می شود. به عبارتی فروش توسط متخصصین فروش صاحب کالا انجام شده و لجستیک(انبارش و توزیع)، که نیاز به سرمایه گذاری و تخصص بالا دارد، به شرکت کیلا برون سپاری می شود.
در قراردهای ارائه خدمات لجستیک ۳PL/ 4PL خدمات زیر به صاحبان کالا ارائه می شود:

– کالا بصورت امانی در شرایط استاندارد در انبارهای کیلا نگهداری می شود
– طبق تجارب کیلا کالاهای فروشگاه های زنجیره ای طبق قوانین هر فروشگاه ودر ساعت مقرر به فروشگاه تحویل داده می شود.

– صاحب کالا با کمک گزارش های به روز نرم افزار کیلا، مدیریت و کنترل موجودی را بر عهده می گیرد

– شرکت کیلا سفارشات فروش صاحب کالا را در قالب زمانبندی و مسیربندی مشخص ظرف یک روز کاری توزیع میکند.

-اسناد تسویه از مشتریان مطابق ضوابط شرکت صاحب کالا توسط موزعین کیلا جمع آوری و در اختیار شرکت صاحب کالا میگردد.

فهرست