خدمات 3pl/4pl فروشگاه های مدرن (زنجیره ای)

ما متخصص ارائه خدمات لجستیک در کانال زنجیره ای هستیم.

خدمات لجستیک فروشگاه های زنجیره ای از طریق تیم فروش صاحب کالا انجام می شود. به عبارتی فروش توسط متخصصین فروش صاحب کالا انجام شده و لجستیک (انبارش، توزیع، جمع آوری اسناد و … ) که نیاز به سرمایه گذاری و تخصص بالا دارد، به شرکت کیلا برون سپاری می شود.
در قراردهای ارائه خدمات لجستیک ۳PL/ 4PL خدمات زیر به صاحبان کالا ارائه می شود:

– کالا بصورت امانی در شرایط استاندارد در انبارهای کیلا نگهداری می شود.


– طبق تجارب کیلا کالاهای فروشگاه های زنجیره ای طبق قوانین هر فروشگاه ودر ساعت مقرر به فروشگاه تحویل داده می شود.

– صاحب کالا با کمک گزارش های به روز نرم افزار کیلا، مدیریت و کنترل موجودی را بر عهده می گیرد

– شرکت کیلا سفارشات فروش صاحب کالا را در قالب زمانبندی و مسیربندی مشخص ظرف 24 الی 48 ساعت توزیع میکند.

-اسناد تسویه از مشتریان مطابق ضوابط شرکت صاحب کالا توسط تیم توزیع کیلا جمع آوری و در اختیار شرکت صاحب کالا قرار می گردد.