پیام مدیرعامل

باور ما بر این است که در عصر حکمرانی فضای مجازی و حرکت روزافزون به سوی کسب و کارهای دیجیتال، شرکت های پخش سنتی به صورت تدریجی کم رنگ خواهند شد و  بازار کسب و کارِ فروش و توزیع به سمت متقاضیان بیشتری برای خدمات لجستیکی پیش خواهد رفت. در همین راستا، کیلا، با نزدیک به ربع قرن تجربه ارزشمند در حیطه فروش و توزیع محصولات تند گردش و دانش فنی حاصل از تجربه و تخصص سرمایه های انسانی خود، حرکت جدی و سریع خود را به سمت سازمانی حرفه ای و متخصص در ارائه خدمات لجستیکی آغاز کرده است و در آینده نه چندان دور یکی از نقش آفرینان اصلی این حیطه خواهد بود. اینجانب به عنوان رهبر این تغییر بزرگ،  بر لزوم آن باور کامل دارم و حساب ویژه ای روی سرمایه های اصلی سازمان یعنی همکاران توانمندم باز کرده ام. همچنین نقش شرکای تجاری گذشته و فعلی کیلا که در راه پر فراز و نشیب طی شده ما را همراهی کرده اند، نیز غیر قابل چشم پوشی است که لازم می دانم تشکر ویژه ای از ایشان داشته باشم.

                                                                                                   علی مرزبان