چشم انداز کیلا :

-الگوی برتر ارائه خدمات لجستیک به صاحبان کالا در سراسر کشور

ماموریت کیلا :

-ماموریت ما ارائه خدمات لجستیک در لاین مویرگی و زنجیره ای سراسر کشور به صاحبان کالا با رعایت استانداردهای جهـانیست.

ارزشهای کیلا :

– سلامت کاری، صداقت و یکپارچگی
– تعهد و مسئولیت پذیری
– اشتیاق و احساس مسئولیت
– تاثیرگـذاری مثبت در جامعه
– شناسایی، رشد و شکوفایی توانمندیها
– حس مالکیت و توسعه استعدادها

فهرست