چهارمین نمایشگاه بین المللی لجستیک و زنجیره تامین ، صنایع و تجهیزات وابسته

چهارمین نمایشگاه بین المللی لجستیک و زنجیره تامین ، صنایع و تجهیزات وابسته از تاریخ ۱۳ الی ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۷ برگزار شد. در این نمایشگاه چهار بخش اصلی «تجهیزات»،…
ادامه مطلب
فهرست