خدمات توزیع فوری

شرکت کیلا با هدف افزایش رضایت صاحبین کالا و کمک به فروش هرچه بیشتر ایشان و تحقق تارگت های فروش، اقدام به ارائه خدمت توزیع فوری (زیر 12 ساعت) به ایشان می نماید.