خدمات مشاوره زنجیره تامین و لجستیک

در حیطه انبارداری:

کارشناسان متخصص در زمینه عملیات و لجستیک شرکت کیلا، امکان ارائه خدمات مشاوره در زمینه طراحی چیدمان داخلی انبار، طراحی سیستم حمل و نقل، تعیین تعداد، ظرفیت و محل انبار و بارانداز را به شرکتهای متقاضی این امور دارا می­باشند.

در حیطه برنامه ریزی و کنترل موجودی:

کارشناسان شرکت کیلا قادر به انجام خدمات مشاوره در زمینه برنامه ریزی و کنترل موجودی شامل پیش بینی تقاضا، تعیین مدت زمان تدارک، موجودی اطمینان، نقطه سفارش و … به صاحبین کالا می باشند.

در حیطه توزیع:

کارشناسان متخصص در حیطه لجستیک شرکت کیلا قادر به انجام خدمات مشاوره در زمینه برنامه ریزی توزیع، مسیربندی، مدیریت حجم و وزن، مدیریت مصوف سوخت، نحوه برخورد با مشتریان، چگونگی مدیریت و جمع آوری اسناد توزیع، مدیریت کالاهای برگشت از توزیع و مرجوعی از جانب مشتریان و … می باشند.

در حیطه نرم افزاری و انتقال تکنولوژی:

کارشناسان متخصص در حیطه سیستم های مدیریتی شرکت کیلا می­توانند در رابطه با استقرار نرم افزارهای تخصصی و هوشمند انبارداری، فروش و توزیع شرکت کیلا که حاصل سالها تجربه و تخصص می باشند را به متقاضیان محترم ارائه نمایند.