خدمات پایش عملکرد (SLA) و تجزیه و تحلیل آماری

یکی از مزایای همکاری با شرکت های لجستیک طرف سوم بهره مندی از اطلاعات دقیق، کارا و تصمیم ساز است.
شرکت کیلا بعنوان شرکتی پیشرو در صنعت لجستیک ایران قادر به پوشش دهی نیازهای متعدد شما از طریق ارائه داشبوردهای مدیریتی متنوع می باشد.

همکاری شما با شرکت کیلا این امکان را فراهم می نماید تا با تصویری بهتر از وضعیت توزیع، برگشتی، مرجوعی، زمان تحویل و … در راستای توسعه کسب و کار خود اقدام نمایید.