خدمات 3pl/4pl مویرگی

ما متخصص ارائه خدمات لجستیک در کانال خرده فروشی هستیم.

خدمات لجستیک خرده فروشی مخصوص صاحبان کالایی طراحی شده که نیاز به تمرکز ۱۰۰% تیم فروش روی محصولات خود را دارند. برای این هدف، فروش کالا از طریق تیم فروش صاحب کالا انجام می شود. به این روش، صاحب کالا مطمئن می شود آموزش های کافی به تیم فروش منتقل شده و این تیم در محل فروشگاه خرده فروشی از تمام زمان خود برای ارائه محصولات استفاده می کند. به عبارتی فروش توسط متخصصین فروش صاحب کالا انجام شده و لجستیک(انبارش و توزیع)، که نیاز به سرمایه گذاری و تخصص بالا دارد، به شرکت کیلا برون سپاری می شود.

در قراردهای ارائه خدمات لجستیک ۳PL/ 4PL خدمات زیر به صاحبان کالا ارائه می شود:
– کالا بصورت امانی در شرایط استاندارد در انبارهای کیلا نگهداری می شود.
– صاحب کالا با کمک گزارش های به روز نرم افزار کیلا، مدیریت کنترل موجودی را بر عهده می گیرد.
– شرکت کیلا سفارشات فروش صاحب کالا را در قالب زمانبندی و مسیربندی مشخص ظرف 24 الی 48 ساعت توزیع می کند.
– اسناد تسویه از مشتریان مطابق ضوابط شرکت صاحب کالا توسط تیم توزیع کیلا جمع آوری و در اختیار شرکت صاحب کالا میگردد.