سخن بنیان گذار و رئیس هیئت مدیره

در این عصر تحول، سعی کردم در کیلا، تغییر را جایگزین سکون و تکرار کنم. همیشه تلاش بر آن دارم که نیروهای جوان و توانمند را پشتیبانی کرده و با اعتماد به آنها در این راه پرتلاطم در کنارشان باشم.نیروهای سازمان را صمیمانه دوست دارم، و جرات جسارت کردن را برایشان محیا می نمایم.

                                                                                                  صدیقه گرامی