فروش و توزیع هیبریدی

ارائه خدمات فروش هیبریدی مخصوص صاحبان کالایی طراحی شده که نیاز به تیم فروش اختصاصی برای محصولات خود را دارند. در فروش هیبریدی، شرکت کیلا برای صاحب کالا لاین اختصاصی فروش ایجاد می کند. از طرف دیگر، صاحب کالا، مسئولیت مدیریت این تیم، و سیاست گذاری های فروش را بر عهده می گیرد. بعلاوه، انبارش و توزیع، توسط شرکت کیلا انجام می شود.

در قراردهای فروش هیبریدی خدمات زیر به صاحبان کالا ارائه می شود:

– هدف شرکت کیلا بر خرید کالا (Sell-in) از تأمین کننده است.

– مسئولیت مدیریت نیروی های انسانی با شرکت کیلا است.

– مسئولیت سیاست گذاری فروش و مدیریت فنی تیم فروش با صاحب کالا است.

– مسئولیت اعتبار سنجی مشتریان و ریسک سوختی با شرکت کیلا است.

– شرکت کیلا سفارشات فروش را در قالب زمانبندی و مسیربندی مشخص طی 24 الی 48 ساعت توزیع میکند.